pizza table background

Od 02.11.2020 sa na Vás opäť tešíme aj na našej terase. Celý personál je pozitívne naladený a negatívne testovaný.
Rúško - Dezinfekcia - Spolupatričnosť